Монголын үндэсний олимпийн хороо

Дүрэм

Монголын Үндэсний Олимпийн Хорооны дүрэм

МҮОХ-ны гишүүдийн 2016 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хурлаар шинэчлэн батлав.   МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛИМПИЙН ХОРООНЫ ДҮРЭМ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ...

Спортын холбоодын үлгэрчилсэн дүрэм

  Cпортын холбоодын санал, гишүүдийн хурлаас гаргасан шийдвэрийг үндэслэн “Спортын холбоодын үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг Монгол улсын төрийн бус байгууллагын тухай хууль, Олимпийн харти...

Олон Улсын Олимпийн Харти

Олимпийн харти Олимпийн хөдөлгөөн, олимпийн наадмын  үйл ажиллагаанд зайлшгүй мөрдөн ажилладаг эрх зүйн тулгуур баримт бичгийг ОЛИМПИЙН ХАРТИ хэмээдэг.  Энэхүү баримт  бичиг нь Олон...

Олимпийн наадмууд-71

ОЛИМПИЙН ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГУУД