2016-12-26

Монголын Үндэсний Олимпийн Хорооны дүрэмМҮОХ-ны гишүүдийн

2016 оны 9 дүгээр сарын 16-ны

өдрийн хурлаар шинэчлэн батлав.

 

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛИМПИЙН

ХОРООНЫ ДҮРЭМ

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

 

Нэгдүгээр зүйл. Байгууллагын нэр, байршил

1.1 Байгууллагын нэр нь Монголоор “Монголын Үндэсний Олимпийн Хороо”, товчлол нь “МҮОХ” (цаашид энэ дүрэмд товчлолыг хэрэглэнэ), англиар “Mongolian National Olympic Committee” байна.

1.2 Байршил: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө, Монголын Үндэсний Олимпийн Хороо

1.3 Байгуулагдсан он, сар, өдөр: 1956 оны 02 дугаар сарын 26 -ны өдөр

цааш үзэх 

 

Холбоотой мэдээОлимпийн наадмууд-71
ОЛИМПИЙН ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГУУД