2015-04-03

Спортын холбоодын үлгэрчилсэн дүрэм 

Cпортын холбоодын санал, гишүүдийн хурлаас гаргасан шийдвэрийг үндэслэн “Спортын холбоодын үлгэрчилсэн дүрэм”-ийг Монгол улсын төрийн бус байгууллагын тухай хууль, Олимпийн харти, Монголын үндэсний олимпийн хорооны дүрэмд нийцүүлэн боловсруулаад Та бүхэнд хүргүүлж байна.   Энд дарж бүрэн эхээр нь харна уу.

Холбоотой мэдээОлимпийн наадмууд-71
ОЛИМПИЙН ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГУУД