1952-01-01 00:00:00

Хельсинкиundefined

Олимпийн наадмууд-71
ОЛИМПИЙН ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГУУД