1988-01-01 16:24:00

Калгарundefined

Олимпийн наадмууд-71
ОЛИМПИЙН ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГУУД