1992-01-01 11:20:00

Альбервильundefined

Олимпийн наадмууд-71
ОЛИМПИЙН ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГУУД